შემაერთებელი პროფილი НР

აღწერა
მიწოდების პოლიტიკა

აღწერა

შემაერთებელი პროფილი მჭიდროდ აერთებს პოლიკარბონატის ფირფიტებს თვითმჭრელების გამოყენების გარეშე. აბათილებს ტემპერატურულ გაფართოებას,ხელს უშლის დეფორმაციას ,,რაც ხდის შესაფერისს თაღოვანი კონსტრუქციებისთვის

მიწოდების პოლიტიკა

მიწოდება თბილისში და რეგიონებში. დამატებითი ინფორმაცია