• მიწისზედა გადასასვლელები
 • სტადიონების, საცურაო აუზების გადახურვა
 • სავაჭრო ცენტრების გამჭირვალეობა
 • ავტოსადგომისა და ბენზინ გასამართი სადგურების გადახურვა
 • გაჩერებები საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის
სამოქალაქო მშენებლობა
პოლიკარბონატი ფართოდ გამოიყენება მებაღეობაში, მშენებლობაში და რეკლამაში, მისი სიძლიერის, მოქნილობისა და სინათლის გამტარობის გამო
კერძო მშენებლობა
გამოყენების სფეროები
 • გადახურვები
 • ბესეტკები
 • ღობეები
 • აივნებისა და ტერასების გამჭირვალეობა
 • აუზები
 • ბაღის სათბურები
 • სახურავის განათება
 • საწარმოებისა და საწყობების გამჭირვალეობა
 • სამუშაო ადგილების შეღობვა
 • გზების ხმაიზოლირებელი ღობეები
სამრეწველო მშენებლობა
 • აბრები განათებით
 • სარეკლამო სტენდები
 • საინფორმაციო მაჩვენებელი
 • მოცულობითი ასოები
რეკლამა
 • სამრეწველო სათბურები
 • მეცხოველეობის კომპლექსების გამჭირვალეობა
 • თევზის მეურნეობების მშენებლობა
 • სათბურები ყვავილებისთვის
სოფლის მეურნეობა
განაცხადის დატოვება
მოგვწერეთ Telegram- ში
მოგვწერეთ WhatsApp - ში
დაგრჩათ კითხვები?
მოგვწერეთ ჩატში ან დატოვეთ განაცხადი
KIN Ltd - პოლიკარბონატის მიმწოდებელი
© 2024 KIN Ltd. ყველა უფლება დაცულია
ინფორმაცია
კატალოგი
სამუშაო საათები
ორშაბათი-პარასკევი 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე
ოფისი და საწყობი
თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძეს 80